1

Fizjoterapia, trening medyczny!

 

Jaki jest koszt pojedynczej wizyty oraz innych usług?
 

Pojedyncza wizyta: 200 zł (tylko osoby dorosłe)

Wystawienie zaświadczenia/opinii o odbytej rehabilitacji: 50 zł

W mojej ofercie znajdziesz

Połączenie TRENINGU MEDYCZNEGO z TERAPIĄ MANUALNĄ

Trening medyczny to forma ćwiczeń ukierunkowanych na daną dysfunkcję organizmu. Każda forma terapii manualnej wymaga wprowadzenia odpowiedniego schematu ćwiczeń. Ćwiczenia to nie tylko stymulacja układu mięśniowego. To również praca z układem nerwowym i różna forma reedukacji ruchowej. Wady postawy, dysfunkcje neurologiczne, powrót do sprawności po zabiegach ortopedycznych. W tych oraz wielu innych przypadkach ćwiczenia będą niezbędną częścią procesu fizjoterapii.